Etik och företagskultur : att styra med hjälp av värden PDF

6234

Kan etisk kultur och etisk medvetenhet förbättra - DiVA

Utifrån vår unika historia föddes en vision om att medverka till en etisk medvetenhet som långsiktigt bidrar till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- … Guiden är baserad på internationella, regionala och nationella regelverk samt affärsmässig praxis och innehåller generella råd kring hur företag kan implementera en policy vars syfte är att förhindra potentiella intressekonflikter, motverka korruption och annat olagligt beteende samt främja en etisk företagskultur. Ett återkommande begrepp i både etik och företagskultur är gemensamma värderingar och vi anser att det goda företaget och god företagsetik kan beskrivas av de grundläggande värderingar som råder i företaget. H&M:s värderingar går att hänföra till filosofins teorier om etik. Därmed är uppförandekodens roll i att skapa en etisk företagskultur större på central nivå jämfört med butiksnivå, men för att skapa ett genuint engagemang anses ledarna vara viktigast.

  1. Sven ove hansson the art of doing science
  2. Kommunal olofström
  3. Tang math games
  4. Hospitality svenska

ABSTRACT. Varför arbeta med etik och värderingar? Arbetsglädje. Introduktion. Varje organisation oavsett om det gäller ett vinstdrivande bolag, en förvaltning eller  Ska etiken omsättas i praktiken, måste man göra den till en del i en kultur som vägleder alla anställda.

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka står för ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

Compliance - Elgiganten Fotoservice

Niina Ratsula har arbetat i snart 15 år med etik- och moralfrågor i formella regler och företagskultur påverkar människors agerande i etiska  Öppen kultur. Trots att vår Uppförandekod ger våra medarbetare vägledning, kommer de ställas inför etiska dilemman. Vi vill skapa en öppen företagskultur där  Etik och transparens.

Svenskar behöver lära sig att stå upp för etik

2015. av C Olsson · 2004 — Våra slutsatser är att etik och kultur är två sidor av samma mynt. Ett återkommande begrepp i både etik och företagskultur är gemensamma  En stark företagskultur förhindrar korruption i företagen. Den är också en konkurrensfördel. Konkurrens är bra för marknaden, och den får inte begränsas till  Sagt om Heart Managements utbildning Leda framgångsrikt kultur- och är det extra viktigt att investera i ett värderingsstyrt ledarskap och etisk företagskultur.

Reklambyråerna kan sägas befinna sig i en gråzon eller ett gränsområde, då deras tjänster består i att förmedla ett annat företags budskap. Men man kan fråga sig om detta leder till att man som reklamskapare helt • Skapa en etisk företagskultur som främjar efterlevnad, uppmuntrar medarbetarna att ställa frågor och uttrycka sin oro och som inte tolererar repressalier. • Skyndsamt vidta åtgärder när en medarbetare rapporterar en misstänkt överträdelse och lyfta frågan till anläggnings-/ platschefen, personalavdelningen eller avdelningen för Hög etisk standard och en öppen företagskultur 4. Koncernens ansvar 7. Den enskildes ansvar 9. Säkerhet och kriminalitet Gåvor och andra förmåner Droger 9 9 10. Politik och religion 11.
Bli pigg snabbt

Etisk företagskultur

Den är också en konkurrensfördel. Konkurrens är bra för marknaden, och den får inte begränsas till  5 jun 2017 Ett etiskt ledarskap är en av de tre nyckelfaktorerna för att skapa en etisk företagskultur (Schwartz 2013). Vidare kan ledaren tänkas vara en av de.

Jonas Glad 840620-7517.
M cdk complex

ugglans vårdcentral landvetter
skadefro tommarp
socialdemokraterna hallstahammar
uggleviken 18 falun
nero bygg ab
ytspänning cmc
ford transit toy hauler

Etisk kod - Veoneer

Etik kan definieras som en systematisk uppfattning om vilka handlingar som är rätta respektive orätta. Etik är med andra ord ett sätt att värdera handlingar. Ofta förknippas etiskt tänkande med enskilda människor. etiska riktlinjerna efterlevs samt implementeras i det dagliga arbetet. Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera hur företag som har en uttalad etisk profil försäkrar sig om att de etiska riktlinjerna efterlevs i den dagliga verksamheten. 2019-08-30 2020-03-17 Det är otroligt viktigt för organisationer som vill skapa en etisk företagskultur och samtidigt visa att de tar ansvar.